Loading
CENNÍK

Nakladanie s odpadmi je vykonávané v súlade s platnou legislatívou

Spoločnosť Zemina s.r.o. disponuje kontajnermi určenými na:

Zber druhotných surovín a odpadov v zberných nádobách s objemom 3, 5, 7, 12, 20, 27 a 36 m³
Odvoz a likvidácia odpadu
Dovoz stavebného materiálu

Ak chcete využiť naše služby, prípadne zapožičať alebo prenajať kontajner sme Vám k dispozícii na telefónnom čísle 0919 555 000.

Aktuálny cenník odvozu a likvidácie odpadov

Typ vozdila Hmotnosť odpadu v tonách Objem kontajneru v m³ Cena bez DPH Cena s DPH
Mercedes kontajner do 2,5 t = čistý stavebný odpad 2 m³ 120 € 144 €
Mercedes kontajner do 2,5 t = zmiešaný odpad 2 - 7 m³ 170 € 204 €
Korýtkový kontajner do 5 t = zmiešaný stavebný odpad 5 - 7 m³ 210 € 252 €
Korýtkový kontajner do 6 t = čistý stavebný odpad 6 - 7 m³ 170 € 204 €
Veľkokapacitný kontajner do 10 t = objemový odpad 7 - 14 m³ 400 € 480 €
Veľkokapacitný kontajner do 14 t = objemový odpad 30 m³ 590 € 708 €

Odpady hnuteľné veci, ktorých sebe človek zbavuje, úmysel, alebo povinnosť sa ich zbaviť.

Odpady možno deliť z rôznych hľadísk. Podľa skupenstva hmoty sebe odpadmi lahôdky na pevné, kvapalné, podľa pôvodu na odpady z ťažby, priemyselné odpady, odpady poľnohospodárske komunálne odpady. Zvyškové komunálne odpady sú zložkou komunálneho odpadu, ktorá zostáva po vytriedení využiteľných zložiek nebezpečných odpadov objemného. Špecifickým druhom odpadov odpady z výroby, predovšetkým strojárske. rôzne kKovové triesky, zvyšky tyčového materiálu po delení štandardných profilov sú v skutočnosti cennou surovinou.