Loading
Likvidácia čiernych skládok

Čierna skládka je nelegálne uloženie odpadov. V Slovenskej republike sa nakladania s odpadmi riadi zákonom  č. 23/2001 Z.z. o odpadoch a vykonávacími vyhláškami. Z nezabezpečené čierne skládky môžu unikať škodlivé či jedovaté látky do ovzdušia, pôdy i vody - môže tak vážne poškodzovať lokálne ekosystém a ohrozovať napr zdroje pitnej vody pre miestne obyvateľstvo.

Zabezpečujeme kompletnú práce potrebné pre následnú rekultiváciu bývalej skládky.
Informujte sa o našej ponuke.


Naša spoločnosť sa zaoberá likvidáciou týchto nepovolených a neriadených skládok.
OBJEDNÁVAJTE NONSTOP 0919 555 000