Loading
ODPADY
Čo znamená Slovo ODPAD

ODPAD JE každá hnuteľná vec, ktorej  sa osoba zbavuje prípadne úmysel alebo povinnosť sa ho zbaviť.
Ďalšie využitie odpadov
  •     opätovné využitie
  •     materiálové využitie
  •     recyklácie
  •     kompostovanie
  •     energetické využitie
  •     priame spaľovanie
  •     výroba palív
  •     uloženie na skládke odpadov

Zákony o nakladaní s odpadmi

Spoločnosť ZEMINA s.r.o. zabezpečuje likvidáciu čiernych skládok, predaj piesku štrku, vypratanie bytu, vypratanie pivníc, odvoz odpadov odvoz sutiny kontejnery.