Podľa definície UNEP je odpad látka alebo predmet, ktorý bol alebo byť odstránený pre jeho nepotrebnosť, alebo musí byť odstránený podľa ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov.[

 

Slovenská legislatíva pod pojmom odpad rozumie hnuteľnú vec, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť. Príloha č. 1 k zákonu č. 223/2001 medzi odpady radí napr. výrobky, pre ktorédržiteľ nemá upotrebenie, výrobky, ktoré nezodpovedajú požadovanej akosti, výrobky po záručnej lehote, znehodnotené alebo znečistené materiály, zariadenia, odpad po čistiacich operáciách, obalové materiály, kontajnery, nepoužiteľné súčiastky, odpad z priemyselných procesov a podobne.

KONTAKT
..Adresa prevádzky: ..Obchodný riaditeľ: ..Technický riaditeľ:
     

..ZEMINA, s. r. o.

..
Račianska ul. 188 (google mapa)
..Bratislava 831 07


..Výpis s OR na internete

-

..Ing. Radoslav KULHÁNEK

..Telefón:
..0919 555 000

..Mail:
..info@super-odpady.sk

..Adam SZALAY

..Telefón:
..0903 373 622

..Mail:
..info@super-odpady.sk

IČO: 46 227 521  
     

 


Z adresy: Do: